Menu

 • Chování v Dojó

  Efektivita přípravy závisí na atmosféře, jaká v Doju panuje. Musí být přátelská radostná a pracovní při naprostém soustředění všech přítomných. Je třeba, aby každý chápal, že i on je povinen k této atmosféře přispět. Týká se to nejen závodníků, ale i trenérů. Závodníci ukázněně plní pokyny, trenéra, nerozptylují se ničím, co s tréninkem nesouvisí,...

 • Pozdrav

  Pozdrav je v judu určitým symbolem vzdání úcty jeden druhému. Při vstupu do Doja pozdraví judista pozdravem malým. Stejně se zdraví závodníci při soutěži, při tréninku, při oslovení trenéra apod. Pravidlem je, že zdraví vždy nositel nižšího technického stupně. Nejedná se tím o vynucovanou kázeň, ale o projev úcty a vzdání díku trenérovi za jeho práci...

 • Etika Juda

  Etika je filosofická disciplína, zabývající se mravními jevy, tedy teorie morálky. Usiluje především vzájemné promítnutí základního stanoviska filosofického směru k základním mravním postojům a problémům lidského života, zejména o posouzení úkonů z hlediska svědomí (dobro a zlo, mravné a nemravné, čestné a nečestné, atd. ). Větší část základní etiky je...

 • Jigoro Kano

  Zakladatelem moderního juda je profesor Jigoro Kano (1859-1938). Žil v době, kdy v Japonsku zanikal feudální řád a s ním vše, co ho provázelo, tedy i školy ju-jitsu, které v této době byly u veřejnosti ve značné neoblibě, neboť bojové dovednosti byly často zneužívány.
  Motivem ke studiu ju-jitsu byl u Jigoro Kana jeho vstup na střední školu....

Jeden má černý pásek a druhý k tomu nemá daleko!

 • Martin Vondrouš

  1.DAN, trenér II.třídy, zkušební komisař III. třídy

 • Libor Dvořáček

  1.KYU, trenér III. třídy, zkušební komisař III. třídy

 • Olin Ježek

  1.DAN, trenér II.třídy

Trénujeme v tělocvičně Klubu JUNIOR Praha - Libuš, tělocvična je vybavena judistickými žíněnkami, zajišťujícím bezpečnost dětí při cvičení a žebřinami.

Adresa: Klub JUNIOR, Na okruhu 395/1, Praha 4, Libuš

Spojení: Autobusem č. 171 či 113, od metra Kačerov do zastávky Sídliště Písnice
Autobusem č. 197 či 198 od metra Smíchovské nádraží

Judo klub Dragons byl založen v září 2003 Martinem Vondroušem a Oldřichem Ježkem, při Klubu JUNIOR Praha - Libuš. Trenéři zajišťují a garantují v těchto prostorách kvalitní výuku Juda.

Máme k dispozici prostornou tělocvičnu s vlastním tatami. Trénujeme s dětmi ve věku 5-18 let. Cílem je rozvíjet všestrannou pohybovost dětí, zvýšit tělesnou a psychickou sílu a odolnost. Menší děti si během tréninků osvojí základní pohybové dovednosti, základy gymnastiky a akrobacie, zvládnou pádovou techniku Juda a techniky základních chvatů. Přirozeným způsobem pak rozvíjí své pohybové a psychické dovednosti. Starší děti pravidelně zhodnocují své znalosti v soutěžích na krajské, celorepublikové i mezinárodní úrovni. Pravidelně se úspěšně účasníme Mistrovství ČR Českého svazu Judo.

Pro zajištění maximální péče o děti s různou technickou vyspělostí jsou tréninky prozatím rozděleny do dvou po sobě následujících skupin, začátečníci a pokročilí.

Po roce aktivní docházky a po složení zkoušek získávají děti výkonnostní stupeň 5.KYU. Po získání základních dovedností si děti své zkušenosti a schopnosti ověří na místních a oblastních soutěží.

Název Popis Odkaz
Důležitý dokument Nějaké soubory ke stažení 1 Ke stažení
Důležitý dokument 2 Nějaké soubory ke stažení 2 Ke stažení